KG Quý Cty Tôi được biết ngoài phương pháp kích thích ra hoa cho cây cam soàn là sử dụng sản phẩm paclo ,phân MKP kết hợp khoanh cành ,thì còn phương pháp mới là sử dụng sản phẩm Ethephon .Kính mong Quí Cty hướng dẩn qui trì - MAI XUÂN VL

Sản phẩm nỗi bật

Liên kết website

Câu hỏi thường gặp
Hỗ trợ trực tuyến
1